Navigacija

2020.godina

 1. 05-2075/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za maj 2020. godine
 2. 05-2074/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za maj 2020. godine
 3. 05-2067/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za maj 2020. godine
 4. 05-2066/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za avgust 2020. godine
 5. 05-2069/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za maj 2020. godine
 6. 05-2068/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za maj 2020. godine
 7. 05-2065/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za maj 2020. godine
 8. 05-2064/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za maj 2020. godine
 9. 05-1828/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za jul 2020. godine
 10. 05-1827/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za jul 2020. godine
 11. 05-1818/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za jul 2020. godine
 12. 05-1815/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za jul 2020. godine
 13. 05-1826/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za april 2020. godine
 14. 05-1820/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za april 2020. godine
 15. 05-1791/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za april 2020. godine
 16. 05-1790/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za april 2020. godine
 17. 05-1646/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za jun 2020. godine
 18. 05-1645/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za jun 2020. godine
 19. 05-1621/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za jun 2020. godine
 20. 05-1620/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za jun 2020. godine
 21. 05-1487/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za mart 2020. godine
 22. 05-1486/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za mart 2020. godine
 23. 05-1463/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za mart 2020. godine
 24. 05-1462/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za mart 2020. godine
 25. 05-876/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za februar 2020. godine
 26. 05-875/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za februar 2020. godine
 27. 05-874/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV B92 za februar 2020. godine
 28. 05-873/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za februar 2020. godine
 29. 05-549/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za januar 2020. godine
 30. 05-548/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za januar 2020. godine
 31. 05-530/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za decembar 2019. godine
 32. 05-529/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za decembar 2019. godine
 33. 05-517/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV O2 za januar 2020. godine
 34. 05-516/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za januar 2020. godine
 35. 05-459/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za novembar 2019. godine
 36. 05-458/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za novembar 2019. godine
 37. 05-370/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV O2 za decembar 2019. godine
 38. 05-369/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prva televizija doo, Beograd-TV Prva za decembar 2019. godine
 39. 05-322/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink za oktobar 2019. godine
 40. 05-321/20 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy za oktobar 2019. godine
 41. 05-2598/19/20-1 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 ad, Beograd-TV O2 za novembar 2019. godine
Back to top