Navigacija

TV Studio B

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Studio B
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o. Beograd
Broj dozvole K49-2
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 07010109
PIB 100158887
Sedište i adresa pravnog lica Masarikova 5, Beograd
Telefon 011/206-9008, 064/206-9169
Faks 011/206-9023
Elektronska pošta ivana.vucicevic@studiob.rs
Veb sajt www.studiob.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Vučićević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Vučićević
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o. Beograd-59,74540% 2.Radiodifuzno preduzeće Studio B d.o.o. Beograd-40,25460%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top