Navigacija

NTV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) NTV
Naziv pružaoca medijske usluge NIŠKA TELEVIZIJA d.o.o. Niš
Broj dozvole K56-3
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 17427458
PIB 101532561
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Mišića 50/I, Niš
Telefon 018/533-249
Faks 018/533-257
Elektronska pošta urednik@ntv.rs
Veb sajt www.ntv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vidosav Radomirović
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Velimirović
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Ostojić-37,96% 2.Narodne novine doo Niš-37,96% 3.Niška televizija doo Niš-24,08%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top