Navigacija

TV Požega

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Požega
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA POŽEGA d.o.o. Požega
Broj dozvole K79-5
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 20297972
PIB 105047274
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Mišića bb, Požega
Telefon 031/811-425
Faks 031/812-333
Elektronska pošta tvpozega@mts.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Rajko Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Rajko Milovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Televizija Požega d.o.o. Požega-51,35% 2.Radoica Milosavljević-48,65%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top