Navigacija

TV Vujić

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Vujić
Naziv pružaoca medijske usluge VUJIĆ-TELEVIZIJA d.o.o. Valjevo
Broj dozvole K88-3
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 17122894
PIB 100076936
Sedište i adresa pravnog lica Užička 25, Valjevo
Telefon 014/230-000
Faks 014/291-001
Elektronska pošta vtv@vtv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Milinović
Glavni i odgovorni urednik Milan Milinović
Vlasnička struktura PMU 1.Vujić Valjevo doo, Valjevo-70% 2.Milan Milinović-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top