Navigacija

TV IKS

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV IKS
Naziv pružaoca medijske usluge SNOMA d.o.o. za marketing, Subotica
Broj dozvole K90-2
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 08360090
PIB 100837383
Sedište i adresa pravnog lica Štrosmajerova 10, Subotica
Telefon 063/506-463
Faks 024/552-383
Elektronska pošta info@snoma.co.rs
Veb sajt www.infokanal.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Krstić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Krstić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Krstić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top