Navigacija

KTV televizija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) KTV televizija
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću LINEA ELECTRONICS za proizvodnju trgovinu i usluge, Novi Sad
Broj dozvole K92-1
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 08498156
PIB 102397379
Sedište i adresa pravnog lica Heroja Pinkija 75, Novi Sad
Telefon 060/514-065 063/541-060
Faks 023/515-767
Elektronska pošta danica.ktvtelevizija@gmail.com
Veb sajt www.ktv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Danica Radić
Glavni i odgovorni urednik Danica Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Danica Radić-50% 2.Saša Radić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top