Navigacija

RTV Novi Pazar

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Novi Pazar
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole K118-2
Datum 28. maj 2020.
Matični broj 17384244
PIB 101793831
Sedište i adresa pravnog lica Stane Bačanin 29, Novi Pazar
Telefon 020/312-735, 020/332-000
Faks 020/332-002
Elektronska pošta info@rtvnp.rs
Veb sajt www.rtvnp.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Denis Mavrić
Glavni i odgovorni urednik Denis Mavrić
Vlasnička struktura PMU 1.Emil Hadžić-0,27% 2.Muzafer Dragulovčanin-0,27% 3.Radio televizija Novi Pazar doo, Novi Pazar-98,92% 4.Mulaz Dacić-0,27% 5.Denis Mavrić-0,27%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. maj 2012. — 23. maj 2028.
Back to top