Navigacija

TV Delta

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Delta
Naziv pružaoca medijske usluge DELTA TELEVIZIJA d.o.o. za zastupanje, marketing i televizijske akrtivnosti, Novi Sad
Broj dozvole K127-3
Datum 26. novembar 2018.
Matični broj 20361786
PIB 105408731
Sedište i adresa pravnog lica Ilije Ognjanovića 7, stan 2, Novi Sad
Telefon 021/641-6140
Faks 021/641-6546
Elektronska pošta deltatelevizijans@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Valentina Kuburić
Glavni i odgovorni urednik Valentina Kuburić
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Vinčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Opšte medijske usluge u periodu od 08 do 10, od 12 do 14, od 16 do 18 i od 20 do 02 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. oktobar 2012. — 3. oktobar 2020.
Back to top