Navigacija

TV Jumbo

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Jumbo
Naziv pružaoca medijske usluge LOKALNA DEMOKRATSKA IDEJA, Niš
Broj dozvole K199
Datum 12. februar 2015.
Matični broj 28097336
PIB 107835562
Sedište i adresa pravnog lica Borska 89, Niš
Telefon 061/309-0191
Elektronska pošta tvjumboinfo@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Stanković
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Stanković
Vlasnička struktura PMU 1.Miodrag Stanković 2.Vesna Stanković 3.Nataša Stefnović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. maj 2015. — 12. maj 2023.
Back to top