Navigacija

Grand 2

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Grand 2
Naziv pružaoca medijske usluge GRAND PRODUCTION d.o.o. Beograd
Broj dozvole K240
Datum 3. jun 2016.
Matični broj 17203495
PIB 101664840
Sedište i adresa pravnog lica Danila Lekića 31 lokal 15, Beograd
Telefon 011/404-0215
Faks 011/404-0215
Elektronska pošta bygsljivic@gmail.com
Veb sajt www.grand.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Popović
Glavni i odgovorni urednik Goran Šljivić
Vlasnička struktura PMU 1.Grand Slam Group doo, Beograd-51% 2.Aleksandar Popović-24% 3.Pertula Holdings Limited, Kipar-25%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. mart 2016. — 3. jun 2024.
Back to top