Navigacija

TV Šabac

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Šabac
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o. Šabac
Broj dozvole K249-2
Datum 20. februar 2018.
Matični broj 20198397
PIB 104616653
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Lazara 1, Šabac
Telefon 015/353-268, 069/243-5997
Faks 015/33268
Elektronska pošta bilja.markovictv@gmail.com
Veb sajt www.sabac.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Živanović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Živanović-94,61% 2.Radiodifuzno preduzeće Radio-televizija Šabac doo Šabac-5,39%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Back to top