Navigacija

TV Nova

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Nova
Naziv pružaoca medijske usluge NOVA SHOWTIME d.o.o., Zaječar
Broj dozvole K250-4
Datum 24. jun 2021.
Matični broj 17004964
PIB 100579246
Sedište i adresa pravnog lica Dubrovačka 6, Zaječar
Telefon 019/427-666 065/342-2202
Elektronska pošta office@novatv.rs
Veb sajt www.novatv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Guševac
Glavni i odgovorni urednik Vesna Guševac
Vlasnička struktura PMU 1.Hype production d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Back to top