Navigacija

VA Plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) VA Plus
Naziv pružaoca medijske usluge REMONT društvo sa ograničenom odgovornošću, Valjevo
Broj dozvole K260-2
Datum 13. jul 2018.
Matični broj 07135858
PIB 101491270
Sedište i adresa pravnog lica Obilazni Put bb, Valjevo (adresa za dostavu pošte Norveških Interniraca 23, Valjevo)
Telefon 014/351-1410, 014/351-1584
Faks 014/351-1464
Elektronska pošta office@tvvaplus.rs
Veb sajt www.tvvaplus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Krstić
Glavni i odgovorni urednik Predrag Lučić
Vlasnička struktura PMU 1.Teodosije Krstić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. jul 2016. — 25. jul 2024.
Back to top