Navigacija

Radio S2

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S2
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd
Broj dozvole K344
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 17542877
PIB 103315089
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios2.rs
Veb sajt www.radios.rs/radios2
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.Media Ton doo, Beograd-50% 2.AS Media doo, Beograd-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top