Navigacija

Radio S

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o. Beograd
Broj dozvole K345
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 17488589
PIB 102954846
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Višeslava 72, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios.rs
Veb sajt www.radios.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.AS Media doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top