Navigacija

TV Priboj

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Priboj
Naziv pružaoca medijske usluge INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. Priboj
Broj dozvole K347
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 07246188
PIB 101204321
Sedište i adresa pravnog lica Trg FAPA-a bb, Priboj
Telefon 033/445-001
Faks 033/445-001
Elektronska pošta tvpriboj@gmail.com
Veb sajt www.radiokoran.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slavica Todorović
Glavni i odgovorni urednik Slavica Todorović
Vlasnička struktura PMU 1.Krsto Ranitović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top