Navigacija

Remarker (katalog emisija)

Pružalac medijske usluge na zahtev

Naziv medijske usluge (skraćeno) Remarker (katalog emisija)
Naziv pružaoca medijske usluge REMARK DPCM društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole IZ-0019-1
Datum 15. septembar 2017.
Matični broj 21227897
PIB 109707720
Sedište i adresa pravnog lica Svetozara Markovića 17, Beograd
Telefon 011/243-4323
Elektronska pošta info@heartfact.org
Veb sajt www.remarker.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milica Milić
Glavni i odgovorni urednik Vladan Gašić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top