Navigacija

Zdravlje TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Zdravlje TV
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIA ADVERTISING d.o.o. za marketing i propagandu, Beograd
Broj dozvole K378-2
Datum 27. mart 2020.
Matični broj 20733144
PIB 107054708
Sedište i adresa pravnog lica Osmana Đikića 3, Beograd
Telefon 011/329-2533, 064/842-0018
Faks 011/329-2411
Elektronska pošta urednik@zdravljetv.rs
Veb sajt www.zdravljetv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Radule Mrkić
Glavni i odgovorni urednik Igor Georgijev
Vlasnička struktura PMU 1.Gordan Gavrilović-10% 2.Igor Georgijev-40% 3.Lazar Pajević-40% 4.Radule Mrkić-10%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. decembar 2017. — 28. decembar 2025.
Back to top