Navigacija

TDI radio 91,8

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TDI radio 91,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI RADIO TELEVIZIJA d.o.o. Beograd
Broj dozvole K399
Datum 3. septembar 2018.
Matični broj 17128388
PIB 102381838
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 060/644-4792
Elektronska pošta marketing@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik Iva Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus doo Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. septembar 2018. — 3. septembar 2026.
Back to top