Navigacija

Dečija TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Dečija TV
Naziv pružaoca medijske usluge FORTUS MEDIA d.o.o. Beograd
Broj dozvole K408-2
Datum 15. novembar 2019.
Matični broj 21280372
PIB 109988156
Sedište i adresa pravnog lica Dositejeva 23, Beograd
Telefon 011/303-8450
Elektronska pošta office@fortusmedia.rs
Veb sajt www.decija.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Šebulov Bulatović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Nikolić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragana Šebulov Bulatović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 11. decembar 2018. — 11. decembar 2026.
Back to top