Navigacija

Music Box Lala TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Music Box Lala TV
Naziv pružaoca medijske usluge MCBOXS d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole K409
Datum 21. decembar 2018.
Matični broj 20847689
PIB 107668602
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad
Telefon 063/691-984
Elektronska pošta vesna.vujasinovic@gmail.com
Veb sajt www.lalatv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Voin
Glavni i odgovorni urednik Vesna Voin
Vlasnička struktura PMU 1.Marcel Dekanovski-49% 2.Vesna Voin-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. decembar 2018. — 21. decembar 2026.
Back to top