Navigacija

Radio Galaxy 89,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Galaxy 89,3
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO GALAXY 2018 d.o.o. Lazarevac
Broj dozvole 552/2019-1
Datum 22. septembar 2020.
Matični broj 21388793
PIB 110805666
Sedište i adresa pravnog lica Braće Milovanović 4, Lazarevac
Telefon 011/770-8501, 011/770-8502, 064/196-0995
Elektronska pošta office@radiogalaxy.rs
Veb sajt www.radiogalaxy.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marina Petrović
Glavni i odgovorni urednik Marina Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Marina Petrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lazarevac
Period važenja 19. avgust 2019. — 19. avgust 2027.
Back to top