Navigacija

Toxic RAP

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Toxic RAP
Naziv pružaoca medijske usluge TOXIC TELEVISION NETWORK d.o.o. Beograd
Broj dozvole K458
Datum 12. maj 2020.
Matični broj 21494771
PIB 111518064
Sedište i adresa pravnog lica Nova 4, Grmovac 106, Beograd-Zemun
Telefon 060/530-6300
Elektronska pošta info@toxicentertainment.rs
Veb sajt www.toxicentertainment.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nemanja Popović
Glavni i odgovorni urednik Nemanja Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Nemanja Popović-50% 2.Milica Pavlović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. maj 2020. — 12. maj 2028.
Back to top