Navigacija

Top TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Top TV
Naziv pružaoca medijske usluge TV Top Sound d.o.o., Beograd
Broj dozvole K470
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 21404756
PIB 110946292
Sedište i adresa pravnog lica Gajeva 9-11, Beograd
Telefon 060/544-9002
Elektronska pošta tvtopsound@gmail.com
Veb sajt www.top-tv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Sonja Nikolić
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Krunić
Vlasnička struktura PMU 1. Deni Zah-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. decembar 2020. — 21. decembar 2028.
Back to top