Navigacija

Insajder TV kanal

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Insajder TV kanal
Naziv pružaoca medijske usluge INSAJDER PRODUKCIJA d.o.o., Beograd
Broj dozvole K489
Datum 1. oktobar 2021.
Matični broj 21007862
PIB 108479695
Sedište i adresa pravnog lica Savska 5, Beograd (adresa za prijem pošte Savski nasip 7, Beograd)
Telefon 011/407-4513
Elektronska pošta insajder.produkcija@insajder.net
Veb sajt www.insajder.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Čvorović
Glavni i odgovorni urednik Branka Stanković
Vlasnička struktura PMU 1.Branka Stanković-20% 2.Miodrag Čvorović-20%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 1. oktobar 2021. — 1. oktobar 2029.
Back to top