Navigacija

O2.TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) O2.TV
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 ad, Beograd (Zemun)
Broj dozvole 2/2006-16
Datum 1. april 2019.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta office@b92.net
Veb sajt www.b92.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko doo, Beograd-99,99884% 2.Manuela Person-0,00116%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.