Navigacija

Klik FM 030 99,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Klik FM 030 99,5
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KLIK d.o.o. Bor
Broj dozvole 205/2008-8
Datum 5. jul 2018.
Matični broj 21266566
PIB 109914509
Sedište i adresa pravnog lica Dobrivoja Radosavljevića Bobija 13, lokal 26, Bor (Adresa za dostavu pošte Seljačkih buna 45/1, Novi sad
Telefon 030/249-5495
Faks 030/249-5495
Elektronska pošta studio@klik995.net
Veb sajt www.klik995.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik Dušan Aleksić
Vlasnička struktura PMU 1.Dušan Aleksić-30% 2.Žarko Simović-70%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 70/Bor
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top