Navigacija

Radio Stari Milanovac 93,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stari Milanovac 93,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću ZOGAKS, Gornji Milanovac
Broj dozvole 221/2008-2
Datum 3. jun 2016.
Matični broj 20274514
PIB 104936117
Sedište i adresa pravnog lica Tržni Centar Zelena Pijaca bb, Gornji Milanovac
Telefon 032/715-200, 063/107-5300
Elektronska pošta info@starimilanovac.in.rs
Veb sajt www.starimilanovac.in.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Milisav Dimitrijević
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Kovačević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 113/Gornji Milanovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top