Navigacija

Radio Naxi M 102,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Naxi M 102,5
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za iznajmljivanje i distribuciju filmova IBM d.o.o. Kraljevo
Broj dozvole 228/2008-4
Datum 15. avgust 2016.
Matični broj 17020633
PIB 101258246
Sedište i adresa pravnog lica IV kraljevački bataljon 15/2, Kraljevo
Telefon 036/312-111
Faks 036/312-111
Elektronska pošta mradiokv@gmail.com
Veb sajt www.mradiokv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milorad Marković
Glavni i odgovorni urednik Milorad Marković
Vlasnička struktura PMU 1.Milorad Marković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 130/Kraljevo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top