Navigacija

Radio Arilje 93,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Arilje 93,0
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za usluge, promet i proizvodnju BEMIN MJUZIKL 93 BRANKO JERKOVIĆ I OSTALI o.d. Arilje
Broj dozvole 234/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 17503529
PIB 102960161
Sedište i adresa pravnog lica Svetog Ahilija 55, Arilje
Telefon 031/894-779
Faks 031/894-779
Elektronska pošta radio_arilje@yahoo.co.uk
Ovlašćeno lice za zastupanje Branko Jerković
Glavni i odgovorni urednik Bogdan Zimonjić
Vlasnička struktura PMU 1.Branko Jerković 2.Naca Jerković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 163/Arilje
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top