Navigacija

Radio Primus 87,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Primus 87,6
Naziv pružaoca medijske usluge Radio televizija PRIMA INTERNACIONAL d.o.o. Bajina Bašta
Broj dozvole 235/2008-4
Datum 3. jun 2016.
Matični broj 20156244
PIB 104425846
Sedište i adresa pravnog lica Vuka Karadžića bb, Bajina Bašta
Telefon 031/866-111
Faks 031/866-112
Elektronska pošta primus.radio@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Biljana Đurđić
Glavni i odgovorni urednik Biljana Đurđić
Vlasnička struktura PMU 1.Biljana Đurđić-50% 2.Branislav Mijanović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 166/Bajina Bašta
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top