Navigacija

Radio F 90,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio F 90,8
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. za radio i televiziju F-KANAL, Zaječar
Broj dozvole 296/2008-2
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 17004964
PIB 100579246
Sedište i adresa pravnog lica TPC 22. Decembar, Trg oslobođenja bb, Zaječar
Telefon 019/425-262
Faks 019/425-262
Elektronska pošta radiotelevizija.f.kanal@gmail.com, info@fira.rs
Veb sajt www.fira.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Firović
Glavni i odgovorni urednik Saša Firović
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Firović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 87/Zaječar
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top