Navigacija

Naš MM radio 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naš MM radio 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću IMPRES, Bačka Topola
Broj dozvole 378/2008-6
Datum 18. novembar 2019.
Matični broj 08612862
PIB 101444720
Sedište i adresa pravnog lica Dunavska 2, Bačka Topola
Telefon 024/715-373 , 024/716-999
Faks 024/715-373
Elektronska pošta radiotrend@stcable.net
Veb sajt www.radiotrend.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Lončar
Glavni i odgovorni urednik Miloš Lončar
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Lončar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 238/Bačka Topola
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top