Navigacija

Radio Prvi 91,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Prvi 91,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SAJAM, Novi Sad
Broj dozvole 384/2008-5
Datum 23. novembar 2018.
Matični broj 20294230
PIB 105023041
Sedište i adresa pravnog lica Narodnog Fronta 73, Novi Sad
Telefon 021/641-1111
Faks 021/467-181
Elektronska pošta office@prviradio.rs
Veb sajt www.prviradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Đurić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đurić
Vlasnička struktura PMU 1.NS-AS doo proizvodnja,trgovina i usluge Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 250/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top