Navigacija

Radio Ozon 91,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ozon 91,9
Naziv pružaoca medijske usluge OZON društvo sa ograničenom odgovornošću preduzeće za radiodifuznu delatnost, Sremska Mitrovica
Broj dozvole 396/2008-3
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 08662797
PIB 100797647
Sedište i adresa pravnog lica Trg Svetog Dimitrija 36, lokal 8, Sremska Mitrovica
Telefon 022/610-680
Faks 022/610-680
Elektronska pošta redakcija@ozon.rs
Veb sajt www.ozon.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dijana Aštalkovski Šćekić
Glavni i odgovorni urednik Dijana Aštalkovski Šćekić
Vlasnička struktura PMU 1.Siniša Bošković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 265/Sremska Mitrovica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top