Navigacija

TV Viminacium

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Viminacium
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti DUGA-SKY RADIO TELEVIZIJA DUGA d.o.o. Požarevac
Broj dozvole 434/2009-4
Datum 19. februar 2020.
Matični broj 17189581
PIB 100436714
Sedište i adresa pravnog lica Koste Abraševića 30, Požarevac (adresa za dostavu pošte Kneginje Ljubice 36, Beograd)
Telefon 064/577-7887
Elektronska pošta info@radiopuls.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Milanović, Stefan Radić
Glavni i odgovorni urednik Stefan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Stefan Radić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac.Lokalno područje-L 77/Kostolac
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2025.
Back to top