Navigacija

TV Viminacium

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Viminacium
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti DUGA-SKY RADIO TELEVIZIJA DUGA d.o.o. Požarevac
Broj dozvole 434/2009-3
Datum 9. avgust 2017.
Matični broj 17189581
PIB 100436714
Sedište i adresa pravnog lica Koste Abraševića 30, Požarevac
Telefon 064/404-5800
Elektronska pošta zoranduga@ptt.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Milanović
Glavni i odgovorni urednik Zoran Milanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Milanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac.Lokalno područje-L 77/Kostolac
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2025.
Back to top