Navigacija

Radio Klik FM 105,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Klik FM 105,0
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIJSKI CENTAR KLIK 105 d.o.o. Zrenjanin
Broj dozvole 485/2011-5
Datum 18. jul 2019.
Matični broj 21208833
PIB 109602506
Sedište i adresa pravnog lica Rade Končara 23/12, Zrenjanin
Telefon 023/535-311
Elektronska pošta studio@klik105.net
Veb sajt www.klik105.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Mušicki
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Mušicki
Vlasnička struktura PMU 1.Vladimir Mušicki-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 294/Zrenjanin
Period važenja 18. jul 2011. — 18. jul 2027.
Back to top