Navigacija

Radio Duga 90,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Duga 90,1
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti DUGA-SKY RADIO TELEVIZIJA DUGA d.o.o. Požarevac
Broj dozvole 490/2011-3
Datum 19. februar 2020.
Matični broj 17189581
PIB 100436714
Sedište i adresa pravnog lica Koste Abraševića 30, Požarevac (adresa za dostavu pošte Kneginje Ljubice 36, Beograd)
Telefon 064/577-7887
Elektronska pošta info@radiopuls.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Milanović, Stefan Radić
Glavni i odgovorni urednik Stefan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Stefan Radić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 142/Požarevac
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.
Back to top