Navigacija

Radio NS plus 105,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio NS plus 105,2
Naziv pružaoca medijske usluge UDRUŽENJE GRAĐANA NS PLUS, Novi Sad
Broj dozvole 493/2011-5
Datum 15. avgust 2019.
Matični broj 28275617
PIB 111308057
Sedište i adresa pravnog lica Zmaj Jovina 26, lokal 224, Novi Sad (adresa za dostavu pošte Majke Jevrosime 29/V/9 za Info 24, Beograd)
Telefon 063/393-936, 063/469-903
Elektronska pošta office@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zorica Jelača
Glavni i odgovorni urednik Marko Aćimović
Vlasnička struktura PMU 1.Maja Mutavdžić 2.Zorica Jelača 3.Zlatan Majdak
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 302/Novi Sad
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio NS plus 105,2

UDRUŽENJE GRAĐANA NS PLUS, Novi Sad
Back to top