Navigacija

Radio Karolina plus 104,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Karolina plus 104,5
Naziv pružaoca medijske usluge RIMI MEDIA GROUP d.o.o. Beograd
Broj dozvole 535/2016-2
Datum 31. maj 2017.
Matični broj 20806818
PIB 107457971
Sedište i adresa pravnog lica Vojislava Ilića 38, Beograd (adresa za dostavu pošte Braće Jovandić 13, Novi Sad)
Telefon 063/537-000
Elektronska pošta marketing@karolina.rs
Veb sajt www.karolina.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ana Rosić
Glavni i odgovorni urednik Ana Rosić
Vlasnička struktura PMU 1.Miroslav Branković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 256/Novi Sad
Period važenja 8. februar 2016. — 8. februar 2024.
Back to top