Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca ▼ Broj dozvole Naziv pružaoca medijske usluge
Terestrijalni 24/2006-7

Radio Studio B 99,1 100,8 105,4

Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd

Terestrijalni 4/2006-7

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 390/2008
Dozvola prestala da važi

Radio Jesenjin

FIJENS d.o.o. Novi Sad

Terestrijalni 85/2008-3

TV Kuršumlija

RADIO TELEVIZIJA KURŠUM d.o.o. Kuršumlija

Terestrijalni 444/2010-5
Dozvola prestala da važi

Radio Leskovac

Javno Preduzeće RADIO LESKOVAC, Leskovac

Terestrijalni 377-1/2008-2
Dozvola prestala da važi

Radio Bap 95,1

Javno informativno preduzeće RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA, Bačka Palanka

Terestrijalni 30/2006-5

Radio Novosti 104,7

Radio Novosti d.o.o., Beograd

Terestrijalni 34/2007-2

TV Belle Amie

Radio televizija BELLE AMIE d.o.o. Niš

Terestrijalni 35/2007-5

TV Vranje

Radio televizija Vranje d.o.o. Vranje

Back to top