Navigacija

Zakoni i Strategije

Ovlašćenja, prava i nadležnosti Agencija preduzima, sprovodi, ostvaruje i postupa na osnovu sledećih zakonskih propisa: