Навигација

Виноградина д.о.о., Ваљево-Радио Кула 08-1143/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. августа 2020. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1143/20, Виноградина д.о.о., Ваљево-Радио Кула, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 04. септембра 2020.године.

Back to top