Навигација

Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево 05-330/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 15. септембра 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-330/21-5 од 21.06.2021. године ПМУ Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево-Радио Барајевио 105,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.10.2021. године

Back to top