Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


уклоњено са огласне табле 22. апр 2021.

Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ 08-1200/20/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. априла 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 08-1200/20/21-4 од 16.03.2021. године упућено ПМУ Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 22.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 22. апр 2021.

Удружење грађана Ластавица, Крушевац 05-517/21-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. априла 2021. године објављује Налог за изјашњење број 05-517/21-1 од 23.03.2021. године упућено ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац-Спортска ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 22.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. мар 2021.

Уб-компани д.о.о., Београд 05-176/21-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 09. марта 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-176/21-2 од 23.02.2021. године упућено ПМУ Уб-компани д.о.о., Београд-Радио Пингвин 107,2, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 24. марта 2021. године

уклоњено са огласне табле 15. мар 2021.

Context д.о.о., Радио Пулс Гроцка 88,7, Београд 07-26/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. фебруара 2021. године објављује Налог за изјашњење и доставу снимака број 07-26/21-4 упућено ПМУ Context д.о.о., Радио Пулс Гроцка 88,7, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 15. марта 2021. године

уклоњено са огласне табле 19. јан 2021.

Студио д.о.о. Лесковац 05-2261/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. јануара 2021. године објављује Обавештење 05-2261/20 упућено ПМУ Студио д.о.о., Лесковац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 19. јануара 2021. године

уклоњено са огласне табле 23. дец 2020.

Телпас доо, Азања 05-2123/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. децембра 2020. године објављује Налог за доставу података број 05-2123/2020, Телпас доо, Азања, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 23. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 11. дец 2020.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр. 08-2141/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. новембра 2020. године објављује Обавештење 08-2141/20 Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 11. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 02. дец 2020.

Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце 08-1104/20-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. новембра 2020. године објављује Обавештење број 08-1104-20-2, Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 02. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 09. нов 2020.

РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг-Радио Сврљиг 102,9 08-1831/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 23. октобра 2020. године објављује Обавештење о стању дуга број 08-1831/20, РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг-Радио Сврљиг 102,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 09. новембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 09. нов 2020.

Румунско удружење Викторија, Вршац 05-1788/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 23. октобра 2020. године објављује Обавештење број 05-1788/20, Румунско удружење Викторија, Вршац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 09. новембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 26. окт 2020.

Луна Медиа д.о.о., Ужице 08-1095/20-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. октобра 2020. године објављује Решење о обустави поступка број 08-1095/20-3, Луна Медиа д.о.о., Ужице-Радио Луна, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 26. октобра 2020.године

уклоњено са огласне табле 22. окт 2020.

Media System д.о.о., Ћићевац 05-562/18/20-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. октобра 2020. године објављује Обавештење о стању дуга број 05-562/18/20-9, Media System д.о.о., Ћићевац-Топ радио 105,1, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 22. октобра 2020.године

уклоњено са огласне табле 21. окт 2020.

Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце 05-1398/20-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 05. октобра 2020. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-1398/20-5, Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 21. октобра 2020.године

уклоњено са огласне табле 30. сеп 2020.

Фондација Мозаик, Нови Сад 05-1538/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 14. септембра 2020. године објављује Обавештење број 05-1538/20 Фондација Мозаик, Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 30. септембра 2020.године.

уклоњено са огласне табле 04. сеп 2020.

Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце 08-1104/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. августа 2020. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1104/20 Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 04. септембра 2020.године.

уклоњено са огласне табле 04. сеп 2020.

Виноградина д.о.о., Ваљево-Радио Кула 08-1143/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. августа 2020. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1143/20, Виноградина д.о.о., Ваљево-Радио Кула, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 04. септембра 2020.године.

 

уклоњено са огласне табле 22. јул 2020.

Слађана Котуровић пр НД САТ, Рашка 08-1200/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. јула 2020.године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1200/20, Слађана Котуровић пр НД САТ, Рашка, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 22. јула 2020.године.

уклоњено са огласне табле 06. јул 2020.

Весна Шанта 07-21/20-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. јуна 2020.године објављује Решење о одбацивању пријаве број 07-21/20-4, Весна Шанта, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 06. јула 2020.године.

уклоњено са огласне табле 29. јун 2020.

М о.д. Врање-ТВ Фокус 08-2579/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јуна 2020.године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-2579/19, М о.д. Врање-ТВ Фокус, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 29. јуна 2020.године.

уклоњено са огласне табле 22. јун 2020.

Славица Станић 05-396/20-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.јуна 2020.године објављује Одговор на допис 05-396/20-1 Славица Станић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 22. јуна 2020.године.

уклоњено са огласне табле 09. јун 2020.

Cool radio д.о.о. Београд 05-1644/19/20-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. маја 2020.године обајвуљује Налог 05-1664/19/20-4 Cool radio д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 09. јуна 2020.године.

уклоњено са огласне табле 01. јун 2020.

Сос Канал д.о.о. Београд 08-591/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 14. маја 2020.године обајвуљује Обавештње 08-591/20 Сос Канал д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 01. јуна 2020.године.

уклоњено са огласне табле 12. мар 2020.

Драгана Кајтезовић 07-2076/19-20-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. фебруара 2020.године обајвуљује Решење о одбацивању пријаве Бр: 07-2076/19-20-3 Драгана Кајтезовић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 12. марта 2020.године.

уклоњено са огласне табле 12. мар 2020.

Снежана Пантелић 07-2118/19-20-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 26.фебруара 2020.године објављује Решење о одбацивању пријаве Бр: 07-2118/19-20-3 Снежана Пантелић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 12. марта 2020.године.

уклоњено са огласне табле 06. мар 2020.

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље бр.05-1286/19/20-6

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. фебруара 2020. године објављује Решење број 05-1286/19/20-6 РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 06. марта 2020.године.

Back to top