Навигација

395. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 395. ванредне седнице Савета одржане 26.04.2021. године

 1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Добро јутро Србијо“ емитованом дана 06.03.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са изреченом мером привремене забране емитовања програмског садржаја за емисију „Боља земља“ ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 3. Разматрање пријаве Драгомира Мићића из Ужица у вези са емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 4. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емисијом „Добро јутро Србијо“ емитованог дана 24.02.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV и доношење одлуке;
 6. Разматрање пријаве Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења логораша Козарац из Босне и Херцеговине поднете против ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV, због изјава изречених у емисији „Добро јутро Србијо“, емитованој 22.02.2021. године и доношење одлуке;
 7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Јутро са Сањом“ емитованом дана 08.10.2020. године у времену од 06:00 до 09:00 емитованом у програму ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б и доношење одлуке;
 8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Задруга“ емитованом у ноћи између 06. и 07.02 2021. у програму ПМУ Pink Internacional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;
 9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању обавезе доставе тражених снимака Connect TV, Нови Пазар и доношење одлуке;
 10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању обавезе доставе тражених снимака ПМУ Телевизија Смедрево д.о.о., Смедререво – Телевизија СД;
 11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије Национални дневник емитоване дана 05.02.2021. године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;
 12. Разматрање пријаве Јасминке Ранисављевић из Војке поднете против ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк због програмског садржаја емитованог у емисији „Кућа од срца“ дана 07.03.2021. године у времену од 11:50:00 до 13:00:00 часова и доношење одлуке;
 13. Разматрање пријаве Ненада Митића из Долова у вези са програмом ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим дана 30.01.2021. године и доношење одлуке;
 14. Разматрање пријаве Жељка Маторчевића у вези са програмом ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим у јануару 2021. године и доношење одлуке;
 15. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом СМС Жељотека емитованом у програму ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд – Радио Новости 104,7, дана 09.,10. и 11. фебрура 2021. године и доношење одлуке;
 16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са програмом ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус и доношење одлуке;
 17. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Добар лош зао“ емитованим у програму ТВ Нова С дана 17.03.2021. године у периоду од 23:09:10 до 00:26:01 часова и доношење одлуке;
 18. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за фебруар 2021. године;
 19. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Tiszapartfest д.о.о., Кањижа – Info TV Tiszapart, сходно члану 105. Закона о електронским медијима;
 20. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Фондација Панонија, Суботица – Радио Панон, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 21. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka – Паприка ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 22. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Фондација Панонија, Суботица – Суботички мађарски радио, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 23. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за покретање поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 24. Разматрање захтева ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о., Јагодина – TV Non Stop-кабал за покретање поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 25. Разматрање захтева за давања сагласности на промену скраћеног идентификационог знака ПМУ Сремски М радио д.о.о., Сремска Митровица – Радио Озон 91,9;
 26. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 2020. годину;
 27. Разматрање предлога Финансијске службе за расподелу средстава резерви по Финансијском плану за 2021. годину и доношење одлуке;
 28. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о., Пожареваа – SAT TV-kabаl за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 29. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о., пожаревац - SAT TV за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 30. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 31. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузно предузеће РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
 32. Разматрање молбе ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
 33. Разматрање молбе ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац 103,7 за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;          
 34. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 35. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 36. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 37. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 38. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањице – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 39. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 40. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење;
 41. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 42. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 43. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог Сада, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 44. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 45. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Фортус медија д.о.о. Београд – Дечија ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 46. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сурдуличка радио телевизија д.о.о. Сурдулица – СРТ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 47. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;.
 48. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 49. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 50. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 51. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 52. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима–кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 53. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 54. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Bukovača Company, Нови Варош – ТВ Златар-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 55. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 плус-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 56. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Medijski Centar Blue д.о.о., Сомбор – ББ Радио 89,7 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 57. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Авалон д.о.о., Оџаци – ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 58. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еуро Алфа експорт – импорт д.о.о., Суботица – Naxi City radio 88,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 59. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 60. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 61. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мега д.о.о., Инђија – Радио Мега ИН, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 62. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – Радио Мелос 107,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 63. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Накси М 102,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 64. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 65. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 66. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и и доношење одлуке;
 67. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – Радио Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 68. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор – Радио Сезам 91,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 69. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Србобран д.о.о., Србобран – Радио Србобран, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 70. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бета Пресс д.о.о., Београд – Радио Сто Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 71. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Севен д.о.о., Ниш – Радио Тди Севен 88,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 72. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Буба Мара Радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке.
 73. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 74. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 75. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;

Записник са 395. ванредне седнице

Back to top