Навигација

237.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 237. редовне седнице Савета одржане 27.06.2022. године

1. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора:

  • 236. редовне седнице одржане 05.05.2022. године;
  • 426. ванредне седнице одржане 19.05.2022. године;
  • 427. ванредне седнице одржане 31.05.2022. године; 
  • 428. ванредне седнице одржане 06.06.2022. године; 
  • 429. ванредне седнице одржане 13.06.2022. године;
  • 430. ванредне седнице одржане 15.06.2022. године.

2. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево - КА ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Краљево и ибарске новости д.о.о., Краљево - ТВ Краљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачкa Паланкa – ТВ Бап, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ К-1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Информативни центар д.о.о., Прибој - ТВ Прибој, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Moto Boem Trans д.о.о., Неготин – ТВ Транс, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијимa; 
27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац – TV Knjaževacinfo, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
28. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, а на основу члана 99. Закона о електронским медијима;
29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радиодифузно предузеће РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
31. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - Радио Шабац 103,7, сходно одредби из члана 99. Закона о електронским медијима;
32. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак - ТВ Галаксија 32,  због кршења одредбе члана 105. наведног закона;
33. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Гуча 87,7 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге;
34. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Круна д.о.о., Јежевица– Радио Круна 89,6 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге;
35. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац – Спортска ТВ, пре времена на које је издата сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
36. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио-Студио Нешвил д.о.о. Богатић – Радио Нешвил 102,2 сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
37. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење Доловачки дар, Долово,– Радио Џубокс 102,7 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
38. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Београдска надбискупија, Београд, - Радио Марија Ниш 102,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
39. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија Megvajer d.o.o., Суботица - Lova Lova, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке:
40. Разматрање захтева промену скраћеног идентификационог знака ПМУ Оригинал Филм д.о.о., Београд – ОК Канал;
41. Разматрање пријаве С.М. у вези са програмским садржајем емитованим у емисији „Добро јутро, Србијо“, емитованом дана 15.03.2022. године у периоду од 06:00 до 08:00 часова у програму ПМУ Happy ТV д.о.о. – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
42. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези емисијом „Тајна винове лозе“ емитовање у програму: Јавнe медијске установе "Радио-телевизија Србије" Београд и доношење одлуке;
43. Разматрање представке Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) поднета против председнице Савета Регулатора Оливере Зекић због изјаве дате дневном листу Данас и доношење одлуке;
44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ Linea Electronics д.о.о., Нови Сад – КТВ телевизија, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
46. Одлука о уплати утврђеног вишка прихода над расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину
47. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месец април 2022. године и доношење одлуке; 
48. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месец мај 2022. године и доношење одлуке; 
49. Доношење одлуке о објављивању и расписивању Јавног конкурса за именовање чланова Управног одбора ЈМУ „Радио-телевизија Србије“ (1 члан) и ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ (2 члана);

50. Разматрање извештаја са 17. пленарног састанка Европске регулаторне групе за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
51. Разматрање извештаја са састанка између РТУК-а и РЕМ-а;
52. Разматрање извештаја са састанка између представника синдиката РТВ-а, Управног одбора ЈМУ Радио телевизија Војводина и представника РЕМ-а;
53. Разно.

Записник са 237. редовне седнице

Back to top