Навигација

431. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред са 431. ванреднe седницe одржане 07.07.2022. године:

1.    Разматрање списка свих подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије;
2.    Утврђивање Листе подносилаца пријаве на на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 49/22 и  и допуне „Сл. гласник РС“, број 67/22, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
3.    Разматрањe захтевa ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац – Спортска тв, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке.

Записник 431. ванредне седнице

 

Back to top