Навигација

Архива седница


229. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет је разматрао допуну Решења Савета бр. 02-445/15-148  од 25. маја 2015. године којим је додељено право приступа другом мултиплексу, у зони расподеле Бесна Кобила пружаоцима медијских услуга који имају дозволе за емитовање програма на подручју...

227. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет РЕМ је донео одлуку о праву на приступ другом  мултиплексу у зонама расподеле: Рудник - Црни Врх Јагодина, Торник- Овчар, Копаоник, Јастребац, Тупижница, Дели Јован, Бесна Кобила и Цер –Маљен, за пружаоце медијских услуга који имају дозволе ...

226. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 226. ванредној седници одржаној 28. априла 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Право на приступ првом мултиплексу у зони расподеле Чот - Венац за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју целе Републике Србије:

152. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 152. редовној седници одржаној 15. априла 2015. године донео је следеће одлуке:

 

 • Поднете су прекршајне пријаве против ПМУ Прва телевизија д.о.о. из Београда – ТВ Прва за сваки месец појединачно.

225. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 225. ванредној седници одржаној 23. марта 2015. године донео је следећу одлуку:

 • Право на приступ MUX 1 у зони расподеле Вршац имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју целе Републике Србије: 1.  ТВ Пинк; 2. ТВ Б92,  3. ТВ Прва и 4.  Национална телевизија Хепи и Хепи Кидс.

224. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 224. ванредној седници одржаној 16. марта 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Даје се сагласност за улазак у Иницијалну мрежу следећим пружаоцима медијских услуга:

151. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 151. редовној седници одржаној 4. марта 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Одузета је дозвола за емитовање програма пружаоцу медијске услуге Центар за бошњачке студије ЦБС – Бошњачки радио пре истека времена на који је издата, сходно одредби из члана 89.  став 1. тачка1) Закона о електронским медијима. 

223. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 223. ванредној седници одржаној 12. фебруара 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге  Привредно друштво за телекомуникације ТВ Метрополис Д.О.О., Теразије бр. 27  – ТВ Метрополис у „М моја ТВ“

222. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 222. ванредној седници одржаној 9. фебруара 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Даје се сагласност емитеру Удружењу грађана  „Хелпх“ из Младеновца, ул. Мала Врбица бр. 60 – РАДИО ХЕЛП,на извршену промену власничке структуре тако што су из удружења иступили досадашњи оснивачи Mиломир Милићевић, Гордана Милићевић и Вељко Милићевић па су након иступања, оснивачи емитера РАДИО ХЕЛПЈелена С. Минић, Александар Грчић и Томислав Расулић.

221. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 221. ванредној седници одржаној 2. фебруара 2015. године донео је следећу одлуку:

 

 • Даје се позитивно мишљење на Правилник о изменама и допунама правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање програма и приступу мултиплексу.

220. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 220. ванредној седници одржаној 30. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:
 • Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско IPTV емитовање телевизијског програма бр. К(I) 107/2 од 13. јуна 2012. године, пружаоцу медијске услуге „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax Junior, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија.

150. редовна седница

Редовне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске медије на 150. редовној седници одржаној 21. јануара 2015. године донео је следеће одлуке:
 • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Хелп радио Младеновац због повреде  Кодекса о понашању емитера, Одељак 1. тачка 2. (обавеза идентификације).

218. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 218. ванредној седници одржаној 26. децембра 2014. године донео је следеће одлуке:
 • Дозвољава се понављање поступка за одузимање дозволе пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9. Закона о радиодифузији према емитеру „РТВ-ПАНОНИЈА“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ ПАНОНИЈА и поништаваРешења Савета РРА бр.  08-666/14-6 од 08. 09. 2014. године.

149. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге ТВ Тутин због кршења Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским емитерима у предизборној кампањи.

148. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

· Изречена је мера упозорења пружаоцу медијске услуге Предузећу за радио и телевизијске активности и услуге Еминент Д.О.О.- Радио Соко, Радничка бб, 15320 Љубовије због повреде Закона о електронским медијима (чл. 47. тачка 1. и чл. 50. став 1.), Закона о јавном информисању и медијима (чл.79 ставови 1 и 2) и одредбе Кодекса понашања емитера (Одељак 2 тачка 8).

216. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 216. ванредној седници одржаној 14. новембра 2014. године донео је следећу одлуку:

 • Усваја се молба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурe за подржавање акције поводом Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода 16. новембра.

215. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 215. ванредној седници одржаној 7. новембра 2014. године донео је следећу одлуку:

 

 • Дата је сагласност за  емитовање спотова  који промовишу акцију „Ујединимо срца – за источну Србију“ на програмима РТС-а без накнаде, у некомерцијалним блоковима.

147. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 147. редовној седници одржаној 30. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

· Усвојен је Финансијски  план Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину.

146. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 146. редовној седници одржаној 15. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

• Одузета је дозвола за телевизијско емитовање програма емитеру Sezam o.d. Žarko Timotijević i dr из Бора - TV Sezaм пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

Back to top